Realizujemy obecnie jako Generalny Wykonawca projekt rozbudowy hali firmy FA Krosno. Prace obejmują wykonanie fundamentów oraz kanału technologicznego, montaż konstrukcji stalowej, obudowy z płyt wartstwowych, posadzki. Dodatkowo zakres prac stanowi część socjalna istniejącej hali, którą należy przygotować pod  budowę łącznika pomiędzy halami, którego również jesteśmy wykonawcą.